Den yderste grænse. Gads Forlag maj 2022.

Mit bidrag:
S. 182 Arnarulunnguaq, deltager på 5. Thulesxp.

S. 204 Fridtjof Nansen ekspedition over indlandsisen i 1888 og Fram exp.i 1893.